Vad erbjuder Kållebo?

Vi erbjuder ett boende i en hemlik, drogfri miljö. Ett alternativ för dem som behöver ett mellan steg som förberedelse för eget eller annat boende. Vi arbetar utifrån en dokumenterad individuell omvårdnadsplan som arbetas fram tillsammans med placerare, vårdtagare och hemmets personal.

Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med berörda personer.

Ett komplett vårdteam bestående av psykiatrisjuksköterska samt i övrigt erfoderlig personal för god omvårdnad. Handledning sker kontinuerligt via konsulter såsom psykiatriker, läkare och psykologer.

Kontakt och samarbete med det sociala nätverket i hemkommunen eller annan kontakt som brukaren anser vara av stor betydelse. Hjälp vid utslussning t ex. växelboende eller andra stödinsatser.

Stöd till brukaren för att överbrygga svårigheter i den sociala och psykiska miljön. Det ges genom praktisk träning och samtalsstöd. Möjlighet till invividanpassad sysselsättning så som arbetsträning och studier kan ges i samverkan med andra aktörer.

På grund av boendets litenhet kan vi erbjuda en mycket flexibel omvårdnad.