Referenser

Psykiatriker
   Stig-Arne Gustavsson
   kontaktas via hemmet

Socialsekreterare
   Eva Wilhelmsson 
   Vänersborgs kommun 
   0521-721603

Skandinavisk sjukvårdsinformation
  www.sjukvardsinformation.com