Detta är Kållebo!

Kållebo är beläget i lantlig miljö med en trivsam avskildhet och påtagligt lugn. Vår verksamhet är upparbetad utifrån en tanke om personlighet och närhet mot individen. Verksamheten präglas av respekt för varje brukares process och behov. Vi tror på lösningar och att hålla verksamheten mot det enkla. Vi arbetar aktivt med förbättringar av verksamheten och dess rutiner. Detta är en ständigt fortgående process. Vi har också en extern utvärdering aqv vår verksamhet genom att medverka i skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Där placerare intervjuvas och utvärderar sina synpunkter på oss.

Vi vänder oss till brukare inom socialpsykiatrin. Vi tar emot män och kvinnor från 18års ålder. Placeringen görs i samrådan med brukarens kommun.

Verksamheten startades 1978, hemmet hade då fyra platser och detta har idag vuxit till nio platser.

Vi tillhanda håller fem individuellt anpassade lägenheter som följer socialstyrelsens riktlinjer för eget boende. Och fyra korttidsplatser för mer schablonartade lösningar. Personal finns på boendet dygnet runt.

Under veckorna görs resor till närliggande samhälle eller stad för inköp och liknadnde ärenden. På boendet finns tillgång till gym, promenadvägar, garage för enklare mekarbeten och under sommaren finns en utomhuspool. Sommartid görs resor till västkusten där möjlighet till sol, bad och fiske finns.